Formica Groups webbplats integritetspolicy

Giltig från 24 maj 2018

Vi på Formica Group respekterar våra besökares (på våra webbplatser) såväl som andra personers (vars personliga information vi använder) integritet.

Formica Groups integritetspolicy (“integritetspolicy”) informerar om riktlinjerna för hur personuppgifter hanteras av Formica Group, dess subsidiärer, dotterbolag och företag – som listas här, och som alla är oberoende registeransvariga (“Formica”, “oss”, “vi”).

Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att visa hur angelägna vi är om att skydda din integritet. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetspolicy utan föregående meddelande. Vi uppmanar dig att besöka denna sida med jämna mellanrum för att ta del av den senaste versionen.

Om du har frågor eller synpunkter gällande denna integritetspolicy, vänligen se avsnittet “Kontakta oss” nedan.

Snabblänkar

Vi rekommenderar att du läser denna integritetspolicy i sin helhet för att säkerställa att du tagit del av samtlig information. Om du emellertid endast önskar läsa ett särskilt avsnitt i denna integritetspolicy, kan du klicka på en av länkarna nedan för att hoppa till det avsnittet.

Uppgifterna som samlas in av Formica
   A) Uppgifter som du tillhandahåller frivilligt
   B) Uppgifter som vi samlar in automatiskt
   C) Uppgifter som vi samlar in från tredje parter
Hur Formica använder dina uppgifter
Vilka Formica delar dina personuppgifter med
Säkerhet
Lagring av uppgifter
Din rätt till personlig integritet och dina valmöjligheter
Barn
Praxis för tredje parter
Att skicka identifierande personuppgifter till utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)
Rättsliga grunder för hanteringen av personuppgifter gällande personer från EES
Kontakta oss

Uppgifterna som samlas in av Formica

Personuppgifter innebär information som kan identifiera dig eller som gör det möjligt för oss att kontakta dig, som ditt namn eller din e-postadress. Personuppgifterna som vi eventuellt samlar in om dig faller generellt inom följande kategorier:

A) Uppgifter som du tillhandahåller frivilligt

På vissa delar av vår webbplats kan vi be dig att tillhandahålla personuppgifter frivilligt: t.ex. kan vi be dig att uppge dina kontaktuppgifter för att prenumerera på marknadsföringsbrev från oss, och/eller för att skicka meddelanden till oss. Vi kan också be dig att ge feedback eller att skriva en rekommendation som vi kan visa på vår webbplats eller i annat marknadsföringsmaterial, med ditt tillstånd. De personuppgifter du ombeds uppge, och anledningen till att du ombeds uppge dem, kommuniceras tydligt i samband med att vi ber dig tillhandahålla dina personuppgifter.

Ytterligare information:

Det kan hända att vi samlar in och lagrar personuppgifter, som ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer, för att svara på frågor, och för att handha och tillgodose beställningar eller förfrågningar. Vi kan använda dessa uppgifter för att erbjuda varor och tjänster du ber om, och för att informera dig om andra varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. Vi använder även dessa uppgifter för att skräddarsy din användarupplevelse på vår webbplats.

Vi kan eventuellt också lagra information om transaktioner och kundupplevelser, som t.ex. information om din transaktionshistorik och om din kommunikation med oss. Detta inkluderar t.ex. din kontohistorik, förfrågningar om information och våra svar. Vi kan matcha personuppgifter vi samlar in med annan data tillgänglig från andra källor, för att bedriva vår affärsverksamhet, tillhandahålla varor och tjänster och för att genomföra marknadsföring och kampanjer mer effektivt.

För beställningar av varor och tjänster kan Formica behöva ytterligare information för att kunna hantera din beställning eller förfrågan. Med undantag för de fall som anges i denna integritetspolicy kommer Formica inte att dela dina personuppgifter med tredje parter utan ditt tillstånd, förutom när det är nödvändigt för att (i) hantera eller tillgodose dina beställningar, (ii) hjälpa dig med dina ärenden eller besvara dina frågor, eller (iii) följa gällande lagar, domstolsbeslut eller andra juridiska processer.

Formica kan använda ett eller flera tredjepartsföretag för betalningar för att underlätta beställningen och betalningen av varor. Formica kan inte samla in personuppgifter när du sköter din betalning via ett av dessa företag. Uppgifterna samlas istället in, lagras och behandlas av detta tredjepartsföretag för betalning. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att försäkra att tredjepartsföretagen för betalningar skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer tydligt att informera på webbplatsen när du använder ett tredjepartsföretag för betalningstjänster.

Vi kan be dig om identifierande personuppgifter vid andra tillfällen, t.ex. om och när du kommunicerar med oss, eller ber oss att kommunicera med dig.

B) Uppgifter som vi samlar in automatiskt

När du besöker vår webbplats kan vi samla in vissa uppgifter automatiskt från din enhet. I vissa länder, inklusive länder inom den Europeiska unionen och/eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EU/EES”), kan denna information betraktas som personuppgifter enligt rådande dataskyddslagar.

Uppgifterna vi samlar in automatiskt kan inkludera information som din IP-adress, typ av enhet, unika identifieringsnummer för din enhet, webbläsare, övergripande geografiska plats (på t.ex. lands- eller stadsnivå) och annan teknisk information. Vi kan också samla information om hur din enhet interagerat med vår webbplats, inklusive vilka sidor som besökts och vilka länkar som klickats.

Genom att samla in denna information får vi en bättre förståelse för de besökare som kommer till vår webbplats, var de kommer ifrån och vilket material på webbplatsen som intresserar dem. Vi använder denna information för vår interna analys och för att förbättra vår webbplats kvalitet och relevans för våra besökare.

En del av denna information kan samlas in med hjälp av cookies eller liknande spårningsteknologier, vilket beskrivs närmare på sidan “Information om användningen av cookies”.

C) Uppgifter som vi samlar in från tredje parter

Med jämna mellanrum kan vi motta personuppgifter om dig från tredje parter (inklusive från företag som tillhandahåller information om personer som kan tänkas vara intresserade av marknadsföring), men endast efter att vi kontrollerat att dessa tredje parter antingen har ditt tillstånd eller är tillåtna enligt lagen att dela dina personuppgifter med oss.

De olika sorters information vi samlar in från tredje parter inkluderar ditt namn och dina kontaktuppgifter, och vi använder informationen vi mottar från dessa tredje parter för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, vår branscherfarenhet och annan direktmarknadsföring.

Hur Formica använder dina uppgifter

Vi använder uppgifterna som samlats in om dig för ett antal syften, inklusive följande ändamål, där så är tillämpligt:

 • För att besvara dina frågor eller att förse dig med information du bett om.
 • För att kommunicera nyheter till dig om Formicas tjänster.
 • För att erbjuda, stöda, anpassa, upprätthålla och förbättra tjänsterna.
 • För att följa och tillämpa gällande rättsliga skyldigheter, överenskommelser och policyer.
 • För att förhindra, upptäcka, identifiera, undersöka, svara på och skydda mot potentiella eller faktiska fordringar, skulder, förbjudet beteende och kriminella aktiviteter.
 • I samarbete med företag eller tredjepartswebbplatser som vi är anslutna till, som kan sälja eller erbjuda varor eller tjänster till dig via eller i samband med tjänster (antingen enskilt eller i samarbete med oss).
 • För andra affärsändamål som dataanalys, för att identifiera användartrender, mäta våra tjänsters effektivitet och för att förbättra och anpassa våra erbjudanden, produkter och tjänster.
 • För att genomföra andra aktiviteter i enlighet med denna integritetspolicy.

Ytterligare information:

Om du beställer varor eller tjänster använder vi personuppgifter för att tillgodose din order. Om produkterna eller tjänsterna kommer från en samarbetspartner kan vi förmedla de relevanta personuppgifterna till den samarbetspartnern för att transaktionen ska kunna genomföras.

Vi förlitar oss på tredje parter för viktiga delar av vår verksamhet, vilket innebär att vi tillhandahåller dina personuppgifter, som ditt namn, din adress och dina kontouppgifter till dessa tredje parter så att de kan utföra sina jobb, så som tjänsteleverantörer, finansiella tjänsteleverantörer och marknadsföringsbyråer som hjälper oss att marknadsföra våra produkter. Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information vid dessa tillfällen. Dessa tredje parter kan även ha sina egna integritetspolicyer, men är inte tillåtna att använda denna data för sina egna ändamål.

Vi kan också dela den information vi samlar in om dig med tredje parter, som försäljare, kreditkortsföretag, banker och andra finansiella institut, samt myndigheter.

Som en del av vår normala affärsverksamhet kan Formica dela din information med Formica Group om nödvändigt, för att upprätthålla dina konton eller hantera beställningar du gör ifrån oss, och av andra anledningar som nämnts ovan.

Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra vår marknadsföring och våra kampanjer, för statistisk analys av användandet av vår webbplats, för att förbättra vårt material och produktutbud, och för att anpassa innehållet, layouten och tjänsterna på vår webbplats.

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka information till dig, som i vissa fall är riktad specifikt till personer med dina intressen. Det kan hända att vi ber dig att frivilligt uppge ytterligare information om dina personliga eller jobbrelaterade intressen, erfarenheter eller önskemål, som vi kan använda för att skräddarsy våra tjänster för dig.

Vi kan använda din e-postadress, din postadress och ditt telefonnummer för att kontakta dig gällande administrativa frågor, nya produkterbjudanden och för information som är relevant för våra produkter och tjänster. Om du inte vill ta del av denna kommunikation, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan i denna integritetspolicy.

Vi kan också använda eller dela information för att lösa tvister, undersöka problem eller för att göra användarvillkoren eller köpeavtal gällande. I vissa fall måste vi granska flera användares status eller aktiviteter för att kunna göra detta. Vi kan dela eller få tillgång till information när det bedöms, i god tro, att lagen kräver det eller om vi anser det nödvändigt för att upprätthålla vår service och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Vilka Formica delar dina kontaktuppgifter med

Vi kan dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

 • Anslutna företag. Vi kan dela personuppgifter med företag som är anslutna till oss (t.ex. företag som styr, styrs av, eller styrs gemensamt med oss). Vi kan också dela information som samlas in på webbplatser som vi, eller våra anslutna företag, styr.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan dela dina personuppgifter med företag som utför tjänster för oss, som t.ex. tillgodoser beställningar, levererar paket, skickar brev eller e-post, analyserar kunddata, stöder oss i vår marknadsföring, undersöker bedrägerier, genomför kundundersökningar och tillhandahåller kundtjänst.
 • Beteendestyrda marknadsförare. Vi kan tillåta tredje parts beteendestyrda marknadsförare att använda teknologiska lösningar för att samla in information om hur du använder vår webbplats, så att de kan erbjuda annonser för produkter och tjänster som skräddarsytts utifrån dina intressen. Sådana annonser kan visas antingen på vår webbplats eller på andra webbplatser.
 • Potentiella köpare. Vi kan dela dina personuppgifter om vi säljer hela, eller delar av, vår verksamhet, säljer hela, eller delar av, våra affärstillgångar, eller på annat sätt är involverade i en fusion eller företagsförvärv.
 • Andra parter, för att efterleva rättsliga skyldigheter; för att skydda lagliga rättigheter för (eller för att på annat sätt delta i rättsliga processer relaterade till) vårt företag, våra anställda, våra agenter, våra kunder, våra anslutna företag, för att skydda våra besökares säkerhet, eller för att förhindra bedrägerier; eller med din tillåtelse.

Säkerhet

Vi använder rimliga och moderna säkerhetsmetoder för att förhindra obehörig åtkomst, bibehålla riktig data, och för att garantera korrekt användande av uppgifter.

Om du registrerar ett konto hos oss via denna webbplats kommer din kontoinformation och profil att skyddas med ett lösenord. Vi rekommenderar att du inte delar detta lösenord med någon. Vår personal kommer aldrig be dig att avslöja ditt lösenord i oombedda telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Kom ihåg att logga ut från ditt konto och att stänga fönstret i din webbläsare när du inte längre använder det. Detta görs för att bidra till att säkerställa att andra inte kan få åtkomst till dina personuppgifter eller din korrespondens om du delar en dator med någon annan, eller använder en dator på en offentlig plats där andra kan ha tillgång till den.

När du frivilligt tillhandahåller personuppgifter online, t.ex. i forum, via e-post eller i chattar, kan den informationen samlas in och användas av andra. Ingen dataöverföring på internet eller via trådlösa nätverk är garanterat helt säker. Följaktligen, även om vi försöker att skydda dina personuppgifter, kan vi inte säkerställa eller garantera att information du skickar till oss är säker, och du skickar den på egen risk.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar de personuppgifter vi samlar in från dig när vi har ett pågående legitimt affärsbehov av att göra detta, eller för att efterleva gällande rättsliga krav.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, antingen raderar eller anonymiserar vi dem. Om detta inte är möjligt (t.ex. på grund av att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från vidare behandling tills dess att det är möjligt att radera dem.

Din rätt till personlig integritet och dina valmöjligheter

Du kan ta del av den information vi samlar online och upprätthåller, genom att uppdatera den på vanligt vis. För att uppdatera, korrigera eller radera dessa uppgifter, kan du kontakta privacy@formica.com.

Utöver det ovan nämnda, kan du ha följande rätt till dessa dataskyddsrättigheter:

 • Om du vill ta del av, korrigera, uppdatera eller begära att dina personuppgifter raderas, kan du göra det när som helst genom att kontakta oss här.
 • Du kan därtill motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära överföring av dina personuppgifter. Även detta kan du göra genom att kontakta oss här.
 • Du har när som helst rätt att avsluta prenumerationen på den marknadsföringskommunikation vi skickar dig. Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på länken för avprenumeration i de elektroniska marknadsföringsbrev vi skickar dig. För att tacka nej till andra former av marknadsföring (som marknadsföring via brev eller telefon), vänligen kontakta oss här.
 • Om vi har samlat in och hanterar dina personuppgifter med ditt medgivande, kan du på samma sätt ta tillbaka ditt medgivande närhelst du önskar. Att ta tillbaka ditt medgivande påverkar inte lagenligheten för hantering som skett innan ditt medgivande tagits tillbaka, och påverkar inte heller hantering av dina personuppgifter i enlighet med andra lagliga hanteringsgrunder än medgivande.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet om vår insamling och vårt användande av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet.

Vi svarar på alla förfrågningar vi mottar från individer som vill utöva sina dataskyddsrättigheter i enlighet med gällande lagar för dataskydd.

Barn

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år. Vi har ingen möjlighet att avgöra åldern på besökarna på vår webbplats, så vi tillämpar samma integritetspolicy för alla individer, oavsett ålder. Om ditt barn har tillhandahållit personuppgifter utan godkännande av förälder eller vårdnadshavare, bör en förälder eller vårdnadshavare kontakta oss för att informationen ska raderas.

Praxis för tredje parter

Integritetspolicyn för en annonsör, tjänsteleverantör eller ett betalningsföretag du kan komma i kontakt med genom vår webbplats kan skilja sig från denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser deras policyer innan du överväger deras erbjudanden eller är i kontakt med dem.

Att skicka identifierande personuppgifter till utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Eftersom Formica är en multinationell grupp företag finns det tillfällen då dina personuppgifter kan skickas till eller delas utanför EES. Dina personuppgifter kan skickas till eller delas utanför EES av en rad olika anledningar, inklusive men inte begränsat till, anledningarna som listats ovan.

När personuppgifter skickas av Formica till utanför EES, ska Formica vidta rimliga åtgärder för att garantera att överföringen av sådana personuppgifter är säker och att fullgoda säkerhetsåtgärder är vidtagna för att försäkra att de behandlas på ett säkert sätt när de befinner sig utanför EES. Om du önskar mer information om dessa fullgoda säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Rättsliga grunder för hanteringen av personuppgifter gällande personer från EES

Om du är en besökare från EES, beror våra rättsliga grunder för att samla in och använda personuppgifterna, som beskrivs ovan, på personuppgifterna i fråga och det specifika sammanhanget där vi samlar in dem.

Vanligtvis samlar vi emellertid endast in personuppgifter från dig när vi har ditt medgivande, när vi behöver personuppgifterna för att ingå ett kontrakt med dig, eller när hanteringen är i vårt legitima intresse och detta inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter eller friheter.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information gällande de rättsliga grunderna för vårt insamlande av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter gällande vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via privacy@formica.com.